Hoạt động - Phong trào

Thư viện ảnh

Giới thiệu

Giới Thiệu

Tháng 11/1966, Trường Đại học Xây dựng được tách ra từ khoa Xây dựng của Trường Đại học Bách khoa Hà Nội. Phòng Y tế cũng được hình thành từ đó với tổng số cán bộ là 25 người, BS. Nguyễn Duy Đương giữ chức vụ Trưởng phòng, BS. Phạm An Ninh giữ chức vụ Phó Trưởng phòng.

Sự Kiện Nổi bật

  • THÔNG ĐIỆP TRUYỀN HÌNH PCD SỐT XUẤT HUYẾT

    Xem chi tiết
  • Bài tuyên truyền bệnh đau mắt đỏ

    Xem chi tiết
  • Kế hoạch và lịch khám sức khoẻ đầu khoá học Sinh Viên K68

    Xem chi tiết