KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI CÔNG TÁC KHÁM SỨC KHỎE ĐỊNH KỲ CHO CÁN BỘ VIÊN CHỨC NĂM 2022

Văn bản số: 178/KH-ĐHXDHN ngày 31 tháng 3 năm 2022 về Kế hoạch triển khai công tác khám sức khỏe định kỳ cho cán bộ viên chức năm 2022

Thời gian: 

- Lấy mẫu máu và nước tiểu xét nghiệm: ngày 06-07/04/2022 (Sáng từ 7-10h)

- Khám lâm sàng và cận lâm sàng: ngày 13-14-15/04/2022 (Sáng từ 7h30-11h; Chiều từ 13h30-17h)

Địa điểm: Tầng 1-H3

Thông tin chi tiết kế hoạch khám sức khỏe Cán bộ viên chức năm 2022: xem tại file đính kèm